Kéo dài thời hạn đăng ký thất nghiệp


PN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 100/2012/NĐ - CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2008/NĐ - CP về bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).


Theo đó, trong thời hạn ba tháng kể từ ngày mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động (hợp đồng làm việc), nếu người lao động (NLĐ) chưa có việc làm mà có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì đăng ký thất nghiệp với cơ quan lao động (quy định cũ là bảy ngày).Đăng ký thất nghiệp. Nguồn ảnh: Internet


Nghị định mới cũng quy định cụ thể hơn về trình tự giải quyết hưởng BHTN. Theo đó, trong thời hạn 15 ngày (tính theo ngày làm việc) kể từ ngày đăng ký thất nghiệp, NLĐ phải trực tiếp nộp hồ sơ hưởng BHTN cho cơ quan lao động nơi NLĐ đăng ký thất nghiệp hoặc cơ quan lao động nơi chuyển đến để hưởng BHTN. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, cơ quan lao động có trách nhiệm tiếp nhận, xem xét và giải quyết hưởng các chế độ BHTN; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


Nghị định trên có hiệu lực từ ngày 15/1/2013.


MAI PHAN


http://phunuonline.com.vn/xa-hoi/viec-lam/keo-dai-thoi-han-dang-ky-that-nghiep/a83007.html