Ít nhất 36 DN vận tải sẽ bị kiểm tra 5 ngày về giảm giá cước


Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành 03 Quyết định kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá tại các doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn các tỉnh, thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai.


Thành phần Đoàn kiểm tra theo các Quyết định trên là các cán bộ của Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải và một số Sở, ngành có liên quan của địa phương.Thời gian kiểm tra tại mỗi doanh nghiệp không quá 05 ngày, kể từ ngày Đoàn kiểm tra công bố Quyết định kiểm tra tại đơn vị.
Ít nhất 36 doanh nghiệp vận tải sẽ bị kiểm tra 5 ngày về giảm giá cước. (Ảnh minh họa, nguồn: Báo lao động)Đoàn kiểm tra thứ nhất do ông Đặng Ngọc Tuyến - Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài chính làm Trưởng đoàn kiểm tra 20 doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đoàn kiêm tra thứ hai do ông Phi Vân Tuấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính làm Trưởng đoàn kiểm tra tại 16 doanh nghiệp kinh doanh vận tải, trong đó trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 08 doanh nghiệp; tỉnh Bình Dương 04 doanh nghiệp và tỉnh Đồng Nai 04 doanh nghiệp. Đoàn kiểm tra thứ ba do bà Phan Thị Thu Hiền - Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải - Bộ Giao thông Vận tải làm Trưởng đoàn kiểm tra tại các doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Số lượng doanh nghiệp được kiểm tra tại Đà Nẵng giao Trưởng đoàn kiểm tra phối hợp với Sở GTVT quyết định. Ông Nguyễn Anh Tuấn-Cục trưởng Cục quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết, theo chỉ đạo của Bộ trưởng Tài chính, các Đoàn kiểm tra sẽ xử lý nghiêm, đúng quy định của pháp luật đối với những doanh nghiệp vi phạm pháp luật về giá, nhằm chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật về giá của các đơn vị kinh doanh vận tải trong điều kiện giá xăng dầu giảm sâu trong thời gian qua.


http://danviet.vn/kinh-te/it-nhat-36-dn-van-tai-se-bi-kiem-tra-5-ngay-ve-giam-gia-cuoc-537377.html