Hà Nội sẽ phân loại công chức mắc thói xấu(Tin tức thời sự) - Thực hiện theo yêu cầu của Bộ Nội vụ, TP. Hà Nội đã chỉ đạo thực hiện đánh giá thái độ, phân loại công chức, viên chức.Người Việt cần cù... không hiệu quả: Cắt hết "công chức ma"


Công chức lương thấp nên nhận phong bì?Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn vừa yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2014.


Theo ông Sơn, chủ trương đánh giá, phân loại cán bộ, công chức được thực hiện theo yêu cầu của Bộ Nội vụ.


Bộ Nội vụ cho rằng, việc đánh giá, phân loại công chức vừa qua chưa thực sự phản ánh đầy đủ, chính xác mức độ hoàn thành nhiệm vụ, kết quả thực thi công vụ, tinh thần trách nhiệm và kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ công chức.

Hà Nội đánh giá thái độ phục vụ công chức. Ảnh minh họa.


Trên cơ sở yêu cầu của Bộ Nội vụ, UBND TP Hà Nội chỉ đạo Sở Nội vụ hướng dẫn các sở, ngành, quận, huyện thực hiện việc đánh giá, phân loại công chức năm 2014 trên cơ sở, nội dung như: chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách; phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc; năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ; tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ; thái độ phục vụ nhân dân.


Cũng theo ông Sơn, việc phân loai, đánh giá công chức phải báo cáo về UBND thành phố trước ngày 30/1/2015 để báo cáo Bộ Nội vụ.


Cũng liên quan tới vấn đề thái độ của công chức, viên chức Hà Nội, trao đổi xung quanh việc TP. Hà Nội đang xây dựng bộ quy tắc ứng xử, GĐ Sở VH, TT&DL Hà Nội Tô Văn Động cho rằng các hành vi ứng xử không phù hợp của cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức còn phổ biến.


Theo ông Động, những hành vi không phù hợp tập trung vào bệnh thành tích, tham nhũng và thiên vị. Ngoài ra còn đi muộn về sớm, sợ "đấu tranh tránh đâu", đố kỵ với người hơn mình; nịnh trên, nạt dưới; bè phái cục bộ; dối trá, bệnh thành tích; nói không đi đôi với làm; đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.


"Nguyên nhân thực trạng trên đều do việc đánh giá chất lượng cán bộ còn thiên vị, cào bằng, công tác xử lý kỷ luật còn mang tính hình thức, do khen thưởng, bình bầu thi đua không công bằng", ông Động cho biết.


Tuyết Minh (Tổng hợp)


http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/ha-noi-se-phan-loai-cong-chuc-mac-thoi-xau-3120213/