UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định quy định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cùng với quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người VN định cư ở nước ngoài.


Theo đó, đối với những trường hợp không có hộ khẩu thường trú nhưng đã nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho nhà ở, đất ở và đã đăng ký tạm trú theo quy định của Luật Cư trú và thời gian ăn ở ổn định tại Hà Nội từ 1 năm trở lên thì được cấp sổ đỏ.


Mối quan tâm của nhiều người dân Thủ đô là người sử dụng đất ngoài đê sông Hồng, sông Cầu, sông Đuống, sông Cà Lồ cũng đã được giải quyết cấp sổ đỏ.


Tuy nhiên, chủ sở hữu đất phải chấp hành các quy định về xây dựng, về an toàn đê điều, quy hoạch thoát lũ và chịu trách nhiệm về an toàn tính mạng và tài sản và được ghi rõ trên sổ đỏ. Trong trường hợp Nhà nước thu hồi, trưng dụng đất để thực hiện dự án theo quy hoạch, chủ sở hữu đất phải chấp hành.


(Theo Người lao động)