(VietQ.vn) - Trong 8 mẫu thịt nguội (2 chà bông, 2 patê, 2 giò chả, 2 nem chua) thì có tới 5 mẫu không đạt chất lượng - theo báo cáo của Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh gửi Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế)Trước đó, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đã lấy tổng cộng 15 mẫu: 4 mẫu rau củ; 3 mẫu chất làm mềm thực phẩm; 8 mẫu thịt nguội (2 chà bông, 2 patê, 2 giò chả, 2 nem chua) tại một số chợ trên địa bàn thành phố và tiến hành kiểm nghiệm.
Kết quả kiểm nghiệm cho thấy, trong các sản phẩm thịt nguội thì 5/8 mẫu không đạt, trong đó 1 mẫu patê không đạt về chỉ tiêu natri benzoat; 2 mẫu giò chả, 2 mẫu nem chua không đạt về chỉ tiêu natri benzoat và polyphosphate.Qua kiểm tra cả 4 mẫu sản phẩm rau củ đều không phát hiện hàn the (hóa chất không được phép sử dụng trong thực phẩm).Về chất làm mềm thực phẩm, ba mẫu kiểm tra đã định danh hóa chất là hỗn hợp natri carbonate và natri bicarbonate (hóa chất được phép sử dụng trong thực phẩm), các mẫu được kiểm nghiệm có hàm lượng chì nằm trong giới hạn cho phép (2 mẫu không phát hiện, 1 mẫu nằm trong giới hạn cho phép).Ngoài ra, Cục An toàn Thực phẩm đã có văn bản yêu cầu Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các ngành chức năng liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định an toàn thực phẩm.Công tác thanh kiểm tra tập trung vào nhóm sản phẩm đã phát hiện không đảm bảo, lấy mẫu nghi ngờ để kiểm nghiệm an toàn thực phẩm và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, công bố kết quả trên các phương tiện đại chúng
http://vietq.vn/gio-cha-pate-nem-chua-kem-chat-luong-tran-lan-d26331.htmlGửi từ ứng dụng Cafe trên iPhone