Đề nghị kỷ luật cảnh cáo ông Trần Văn Truyền


Tại kỳ họp thứ 28 (từ ngày 8 đến 13/12), Ủy ban Kiểm tra trung ương đã xem xét nhiều nội dung, trong đó có việc biểu quyết thống nhất đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Trần Văn Truyền, nguyên Tổng thanh tra Chính phủ.Gia đình ông Trần Văn Truyền tháo dỡ nhà ở Bến Tre / TP HCM nhận sai, thu hồi nhà cấp cho ông Trần Văn TruyềnTrong thông báo về kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra trung ương nêu rõ, thực hiện thông báo kết luận ngày 14/11 của Ủy ban Kiểm tra trung ương và ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư, ông Trần Văn Truyền đã kiểm điểm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre (ngày 6/12) và Ủy ban Kiểm tra trung ương (ngày 13/12).


Qua kiểm điểm, ông Trần Văn Truyền đồng tình với kết luận của Ủy ban Kiểm tra trung ương, nghiêm túc nhận khuyết điểm, vi phạm, có lời xin lỗi trước Đảng, trước nhân dân và thực hiện việc trả lại để Nhà nước quản lý thửa đất số 598B5 Nguyễn Thị Định, phường Phú Khương (thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre) và nhà số 105 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 15 (Phú Nhuận, TP HCM).


"Xem xét mức độ vi phạm, kết quả kiểm điểm, khắc phục của ông Trần Văn Truyền và căn cứ quy định của Đảng về phân cấp quản lý cán bộ và thẩm quyền xử lý kỷ luật đảng viên, Ủy ban Kiểm tra trung ương đã biểu quyết thống nhất đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật ông Trần Văn Truyền bằng hình thức cảnh cáo", thông báo nêu.


Ngoài nội dung trên, Ủy ban Kiểm tra trung ương đã xem xét kết quả giải quyết tố cáo và kết luận đối với ba trường hợp cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý ở Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.


Qua giải quyết đơn tố cáo, Ủy ban Kiểm tra trung ương đã làm rõ những nội dung tố cáo chưa đúng, chưa có cơ sở; những nội dung tố cáo đúng hoặc đúng một phần nhưng chưa đến mức phải xem xét, xử lý trách nhiệm. Ủy ban Kiểm tra trung ương yêu cầu những cán bộ có đơn tố cáo mình rút kinh nghiệm.


Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra trung ương cũng đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự Đảng và Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiêm Trưởng ban Quản lý làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ủy ban Kiểm tra nhận thấy, Ban cán sự Đảng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có một số thiếu sót, khuyết điểm.


Cụ thể trong thời gian dài, Ban cán sự Đảng chưa có nghị quyết chuyên đề lớn lãnh đạo thực hiện các mục tiêu của Chính phủ đã đề ra đối với Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam; chưa chỉ đạo tổ chức tổng kết đánh giá đối với hoạt động của Ban quản lý Làng để rút kinh nghiệm và tháo gỡ vướng mắc trong quá trình hoạt động của làng; chỉ đạo thanh tra, kiểm tra trong việc thực hiện quản lý Nhà nước đối với Ban quản lý Làng nhằm tránh lãng phí, thất thoát nguồn vốn đầu tư của nhà nước.


Trưởng ban Quản lý làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam có thiếu sót, khuyết điểm chưa chủ động báo cáo, đề xuất với Ban cán sự Đảng và Bộ trưởng ban hành Quy chế làm việc của Ban quản lý làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam; chưa chỉ đạo tổng kết, đánh giá hoạt động của Ban quản lý trong từng giai đoạn để xây dựng mô hình quản lý và bố trí sử dụng cán bộ hiệu quả...


Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban cán sự Đảng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và ông Hồ Anh Tuấn nghiêm túc rút kinh nghiệm về các tồn tại, khuyết điểm đã nêu trên, đồng thời kiến nghị Ban cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo việc sơ kết, đánh giá việc thực hiện và có giải pháp để nâng cao hiệu quả đầu tư, hiệu quả sử dụng đất của Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam.


Xem xét kết quả kiểm tra Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội trong việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh đối với doanh nghiệp đảng, Ủy ban Kiểm tra trung ương nhận thấy Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM và Hà Nội đã quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các doanh nghiệp đảng cơ bản theo đúng chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước.


Tuy nhiên, việc thực hiện một số chủ trương, quy định mới về quản lý doanh nghiệp có nội dung còn chậm; việc cử cán bộ làm đại diện chủ sở hữu tại một số doanh nghiệp đảng chưa đúng quy định; việc giao đất, tài sản cho doanh nghiệp quản lý, khai thác có nơi chưa chặt chẽ; một số công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của Đảng bộ TP HCM chưa thực hiện đề án tái cơ cấu theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 (khóa XI).


Ủy ban Kiểm tra trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chỉ đạo rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục về những hạn chế, tồn tại nêu trên.


Theo TTXVN/Vietnam+


http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/de-nghi-ky-luat-canh-cao-ong-tran-van-truyen-3121687.html