23-8-2012 (VF) — Việc giảm sâu của TTCKVN đã sang ngày thứ 3, sau tin tức việc bắt giữ ông Nguyễn Đức Kiên ngày 20-8-2012.


Mặc dù chưa hết ngày giao dịch thứ 3 kể từ ngày bắt giữ, TTCKVN đã cho thấy những dấu hiệu rất bất ổn, cần phải có hành động thể hiện bản lĩnh và năng lực giám sát, quản lý thị trường vì lợi ích của gần 2 triệu cá nhân và tổ chức tham gia đầu tư cổ phiếu.


Đề nghị ấy của tôi là: Dừng ngay giao dịch trong vòng ít nhất một (01) ngày để TTCKVN có thể trấn tĩnh tâm lý và có thời gian để điều chỉnh hành vi theo các dòng thông tin phù hợp.


Có 3 lý do về mặt khoa học, kinh tế và chính sách xin trình bày dưới đây để cho thấy một quyết định tạm dừng như vậy là hợp lý.


Thứ nhất, về mặt khoa học, UBCKNN đang đặt ra cơ chế giá dao động trong biên độ 5% và 7% tương ứng với 2 sàn HOSE và HNX. Tuy nhiên, cơ chế này chỉ có tác dụng với những giao dịch trong ngày, và biến động không mang tính toàn cục. Về nguyên tắc, biên độ là việc cưỡng bức giá không vượt qua giới hạn được phép, và vì thế khi cổ phiếu khớp lệnh ở giá sàn (hay trần) giá đó không phản ánh bản chất cung cầu, do bất cân bằng tại mức giá được khớp. Đây là sự vi phạm nguyên lý thị trường. Chúng ta vẫn chấp nhận điều này ở điều kiện bình thường, tức số cổ phiếu rơi vào tình trạng ấy không nhiều so với 700 cổ phiếu đang niêm yết, nhưng với mức sụt đồng loạt chỉ số trên 3, 4% cho cả 2 sàn, nghĩa là đại đa số chạm biên độ, thì tình hình rất nghiêm trọng. Và cần một quyết định dừng giao dịch kiểu ngắt cầu chì nhằm phục hồi tâm lý cho TTCK.


Thứ hai, về mặt kinh tế, nhóm các cổ phiếu đang bị ảnh hưởng nặng là ngân hàng và tài chính, và tâm lý chung đang kéo tất cả những cổ phiếu khác, kể cả đang vận hành rất tốt trong các ngành chế tạo, chế biến bị ảnh hưởng theo, kể cả những ngành có tính căn bản trong quốc kế-dân sinh của Việt Nam. Thiệt này cực kỳ lớn, và không khó đo đếm thông qua tổng mức giá trị vốn hóa. Sự thiệt hại này đang dành cho rất đông nhà đầu tư bị liên can một cách oan ức. Thiệt hại tài chính ấy thực sự là quá lớn trong bối cảnh kinh tế vốn đã khó khăn nhiều tháng liên tiếp. Đánh mất sự kỳ vọng vào TTCKVN là Việt Nam cũng mất đi một kênh vốn quan trọng.


Thứ ba, về mặt chính sách, việc dừng giao dịch đồng loạt này có ý nghĩa công bằng với tất cả thị trường. Nó cũng có tác dụng tốt về gia tăng uy tín quản lý của UBCKNN cũng như các sở giao dịch, cho thấy rõ đây là sự quan tâm thực chất tới lợi ích của thị trường. Trong thời gian tạm dừng này, NĐT cũng có điều kiện để tái lập cân bằng về kỳ vọng đầu tư và giải quyết một phần vấn đề bất đối xứng thông tin, thông qua các dòng tin chính thức bổ sung, và cả những thông tin đánh giá cá nhân


Thời gian cũng có tác dụng chữa lành những vết thương, và đã từng chữa những vết thương (đặc biệt vết thương tâm lý) của nhiều TTCK thế giới vào giờ phút khó khăn.


Thiết nghĩ đây là một trong những việc rất có ích và đáng làm để vãn hồi tâm lý đầu tư, và đề nghị UBCKNN cân nhắc ý kiến đóng góp này.


TS. Vương Quân Hoàng


Bộ môn Tài chính


Centre Emile Bernheim


ĐHTH Bruxelles (ULB)


Link:http://www.vietfin.net/de-nghi-dung-ngay-giao-dich-chung-khoan-voi-du-ly-do-khoa-hoc-kinh-te-va-chinh-sach/