Sáng nay giao lưu trực tuyến với Chí Anh - Nhã Khanhhttp://giaoduc.net.vn/giai-tri/74-sao/6847-ang-giao-lu-trc-tuyn-vi-chi-anh-nha-khanh.html