Đàn ông nước ngoài nghĩ gì về con gái Sài Gòn? Xem câu trả lời điển hình của một người nước ngoài từng sống ở Sài Gòn cho biết, họ nghĩ những cô gái Sài Gòn dễ dãi và họ đối xử với những cô gái Sài Gòn như "gái mại dâm".


Vì họ nghĩ những cô gái Sài Gòn quá dễ dãi!


Bạn nghĩ sao về điều này?


Kẻ lang thang


http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/ishare/khac/2012/09/35748-dan-ong-nuoc-ngoai-doi-xu-voi-con-gai-sai-gon-nhu-gai-mai-dam.html