Công bố kết quả bỏ phiếu tín nhiệm 47 chức danh - Quốc hội vừa công bố kết quả bỏ phiếu tín nhiệm 47 chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn.


Không dính chữ tình lúc bỏ phiếu


Sẽ công khai phiếu tín nhiệm


Không bỏ phiếu kiểu 'triệt hạ' uy tín hoặc 'vo tròn'


Danh sách 47 vị được lấy phiếu tín nhiệm ngày 10/6 vừa được công bố như sau:
Cẩm Quyên