hình ảnh

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, Cục đã cung cấp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi giấy phép lái xe trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia phạm vi toàn quốc từ ngày 14/11/2022. Người dân có thể gọi vào số điện thoại 1900.599.870 để phản ánh các thông tin liên quan tới các vấn đề về cấp đổi giấy phép lái xe, các thông tin liên quan tới an toàn giao thông và các phản ánh về công tác quản lý, bảo trì đường bộ.

Máy lẻ số 1: Giải đáp liên quan đến An toàn giao thông, phòng chống thiên tai và kiểm soát tải trọng xe (Phòng Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông);

Máy lẻ số 2: Giải đáp liên quan về Quản lý vận tải, đào tạo, sát hạch lái xe (Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái);

Máy lẻ số 3: Giải đáp về Quản lý, bảo trì đường bộ các tỉnh, thành phố khu vực Bắc bộ và đồng bằng sông Hồng (Khu QLĐB I);

Máy lẻ số 4: Giải đáp về Quản lý, bảo trì đường bộ các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ (Khu QLĐB II);

Máy lẻ số 5: Giải đáp về Quản lý, bảo trì đường bộ các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên (Khu QLĐB III);

Máy lẻ số 6: Giải đáp về Quản lý, bảo trì đường bộ các tỉnh, thành phố khu vực Nam bộ (Khu QLĐB IV);

Máy lẻ số 7: Giải đáp về Cấp, đổi giấy phép lái xe và dịch vụ công trực tuyến về cấp, đổi giấy phép 2 lái xe (Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái).

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam khắc phục khó khăn, vướng mắc về đổi giấy phép lái xe trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Ngoài ra, Bộ Giao thông vận tải cũng yêu cầu đơn vị này chấn chỉnh công tác trực hỗ trợ, giải đáp kịp thời các vướng mắc để phục vụ người dân khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến đổi giấy phép lái xe./.

HC

https://dangcongsan.vn/xa-hoi/cong-bo-duong-day-nong-ho-tro-giai-dap-cap-doi-giay-phep-lai-xe-632678.html