Lần đầu tiên sau 37 năm bị nuôi nhốt và sống tách biệt trong rạp xiếc, một con voi châu Phi đã có cơ hội gặp lại đồng loại trong vườn thú ở Mỹ.