Có những số phận, những con người sinh ra đã phải chịu những thiệt thòi, và với người đàn ông này, sự kém may mắn, lẽ ra ông đã là người tàn nhưng ông đã vượt lên chính mình, chính số phận của mình, trở thành một người không bỏ điCác mẹ xem ở Link này nhéhttp://www.youtube.com/watch?v=JUas9uNPDuM&feature=related