Clip Rimix Sơn Tùng, Bảo Anh - Hòa Âm ánh sáng tập 2