Nhà trường tăng học phí theo lộ trình là không sai, nhưng việc cho thôi học vì phụ huynh lên tiếng khiếu nại về học phí trường quốc tế liệu có phải là hành vi đúng đắn của một đơn vị làm trong ngành giáo dục? Thông tin trên báo Tuổi trẻ sáng nay, một trường Quốc tế tại TPHCM đã gửi thư cho phụ huynh về chuyện thôi học đối với các phụ huynh phản đối chuyện tăng học phí của nhà trường trong bối cảnh Covid-19 vẫn đang phức tạp.

hình ảnh

Câu chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu nhà trường chọn cách tiếp cận và giải thích để phụ huynh hiểu được lý do tăng học phí cũng như chia sẻ gánh nặng với nhà trường để tìm được đồng thuận từ hai phía. Tuy nhiên, nhà trường lại giải quyết vấn đề bằng cách gửi thư cho thôi học đến phụ huynh học sinh, điều này khiến nhiều phụ huynh và chuyên gia giáo dục cảm thấy bức xúc. Vấn đề không nằm ở chỗ học phí tăng mà chính nằm ở cách tiếp cận của một đơn vị làm giáo dục.