Chủ tịch Quốc hội: 'Cần đánh giá tín nhiệm khách quan'


Ngày 26/6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gửi thư tới Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố, huyện, quận, thị xã... đề nghị lấy phiếu tín nhiệm công khai, dân chủ.kết quả tín nhiệm 47 chức danh chủ chốt


Đại biểu Quốc hội băn khoăn sau lấy phiếu tín nhiệmTheo đó, để việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ được HĐND bầu thu được kết quả, vừa qua Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có công văn về việc lãnh đạo lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm ở HĐND các cấp gửi đến Ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, Chủ tịch Quốc hội đã đề nghị HĐND các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt một số việc.Đó là quán triệt sâu sắc, đầy đủ để từng đại biểu HĐND nắm chắc mục đích, yêu cầu, nội dung, trình tự, thủ tục lấy phiếu tín nhiệm; bảo đảm để đại biểu nhận thức sâu sắc trách nhiệm thay mặt nhân dân địa phương thực hiện quyền giám sát, đánh giá tín nhiệm đối với các vị được HĐND bầu một cách thật dân chủ, khách quan, thận trọng, công tâm và chính xác.Hội đồng nhân dân Hà Nội sẽ lấy phiếu tín nhiệm chức danh chủ chốt vào tuần tới. Ảnh: Đoàn Loan
Bên cạnh đó, HĐND cần hướng dẫn, yêu cầu các chức danh được lấy phiếu tín nhiệm chuẩn bị báo cáo về kết quả hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao và phẩm chất, đạo đức, lối sống để gửi đến từng đại biểu HĐND kịp thời; đồng thời trả lời đầy đủ, nghiêm túc các vấn đề mà đại biểu HĐND nêu ra.Tổ chức để HĐND thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện các báo cáo của UBND và các cơ quan hữu quan về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tư pháp.Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, việc lấy phiếu tín nhiệm cần được tổ chức chặt chẽ, theo đúng nội dung, trình tự, thủ tục các bước tiến hành tại hội nghị toàn thể cũng như tại buổi họp tổ đại biểu HĐND, bảo đảm để các đại biểu có đủ thời gian cân nhắc, suy nghĩ thận trọng trước khi ghi phiếu đánh giá tín nhiệm. Quản lý chặt chẽ thông tin liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm; ngăn ngừa việc phát tán thông tin không đúng quy định, có thể tác động trực tiếp đến kết quả lấy phiếu tín nhiệm.


Ban kiểm phiếu phải làm việc công tâm, chính xác, có trách nhiệm; kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công bố công khai, đầy đủ, chính xác, kịp thời để công luận, cử tri và nhân dân địa phương theo dõi, giám sát."Việc lấy phiếu tín nhiệm là rất hệ trọng và có ý nghĩa trong thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về đổi mới hoạt động của các cơ quan dân cử; được nhân dân mong đợi, tin tưởng. Cũng như ở Quốc hội, đây là lần lấy phiếu đầu tiên ở HĐND, vì vậy tôi trân trọng đề nghị các đồng chí đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để việc lấy phiếu thành công", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.Trước đó, giữa tháng 6, Quốc hội đã lấy phiếu tín nhiệm của 47 chức danh chủ chốt do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Một số đại biểu đã đánh giá việc lấy phiếu lần này là công tâm, khách quan.


http://vnexpress.net/tin-tuc/xa-hoi/chu-tich-quoc-hoi-can-danh-gia-tin-nhiem-khach-quan-2838983.html