Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu trong năm 2014 ngành kiểm sát xử lý nghiêm cán bộ để xảy ra oan sai hoặc lọt tội phạm; cán bộ thoái hóa, biến chất.


Sáng 16/1, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2014, VKSND Tối cao cho biết trong năm 2013 số vụ án mới khởi tố tăng so với năm 2012. Tỷ lệ bắt giữ chuyển xử lý hình sự đạt 96,9% (tăng 0,5%), chủ động kiểm sát 100% các vụ án ngay từ khi khởi tố, tỷ lệ truy tố đúng thời hạn đạt 99,9%, truy tố đúng tội danh đạt 99,7%, đều đạt và vượt chỉ tiêu của nghị quyết số 37/2012/QH13.Ngành kiểm sát đã giải quyết nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp được dư luận xã hội quan tâm, tiêu biểu như: vụ án Dương Chí Dũng, Dương Tự Trọng, Vũ Quốc Hảo, Nguyễn Thanh Huyền…, tuyên phạt các bị cáo mức án nghiêm minh, tạo sự chuyển biến tích cực bước đầu về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế tham nhũng.VKSND Tối cao đánh giá ngành vẫn còn tồn tại một số thiếu sót như: hoạt động kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của một số đơn vị còn hạn chế; giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, công chức ở một số đơn vị chưa được thường xuyên dẫn đến còn xảy ra một số cán bộ vi phạm phải xử lý... Nguyên nhân được cho là do lãnh đạo một số đơn vị còn chưa sâu sát trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, năng lực trình độ và ý thức của một số bộ phận cán bộ còn hạn chế, hệ thống văn bản hướng dẫn áp dụng còn chưa đầy đủ và thiếu tính đồng bộ, một số quy định chưa chặt chẽ hoặc không còn phù hợp.Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, ngành kiểm sát đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trách nhiệm công tố được đề cao, tiến độ giải quyết án được rút ngắn, hạn chế bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội; chất lượng, kỹ năng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa được nâng lên... Nhiều vụ án lớn đã được điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.Chủ tịch nước cũng chỉ ra các hạn chế như: còn để xảy ra một số trường hợp truy tố oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; việc giải quyết một số vụ án còn kéo dài, xử lý chưa nghiêm. Chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại một số phiên tòa chưa đáp ứng yêu cầu… Những hạn chế, khuyết điểm đó nếu không khắc phục kịp thời sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả công tác của ngành.Chủ tịch nước yêu cầu ngành kiểm sát cần tập trung thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, bảo đảm mọi tội phạm được phát hiện đều bị xử lý kịp thời, nghiêm minh. Viện kiểm sát các cấp phải tích cực thực hiện các biện pháp để không làm oan người vô tội, đồng thời kiên quyết chống bỏ lọt tội phạm.Đặc biệt, trong năm 2014 cần tăng cường kỷ cương, kỷ luật và xử lý nghiêm minh những cán bộ để xảy ra oan sai hoặc sót, lọt tội phạm, cán bộ thoái hóa, biến chất; biểu dương, khen thưởng xứng đáng, kịp thời những người có thành tích đặc biệt xuất sắc.Nguồn: http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/chu-tich-nuoc-yeu-cau-vks-khong-lam-oan-nguoi-vo-toi-2940906.html