Cái vụ 3MCPD này ồn ào mấy năm rồi hôm nay mới thấy mấy ông bộ y tế công bố


http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/190197.asp


:Nottalkin: