Nguồn tin: TTVN |
25/07/2012 5:01:41 CHCá nhân xuất nhập cảnh bằng hộ chiếu được phép mang vàng trang sức, vàng mỹ nghệ, có tổng khối lượng 300gram trở lên phải khai báo với Hải quan và nộp thuế theo quy định.


Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn việc mang vàng của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh. Dự thảo thông tư quy định rõ các trường hợp được và không được mang vàng của cá nhân khi xuất nhập cảnh.


Với trường hợp cá nhân mang hộ chiếu là người Việt Nam hay nước ngoài đều không được đem vàng miếng, vàng nguyên liệu. Được phép mang vàng trang sức, vàng mỹ nghệ, có tổng khối lượng 300gram trở lên phải khai báo với Hải quan và nộp thuế theo quy định.


Trường hợp cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài khi xuất cảnh, nhập cảnh bằng giấy thông hành, chứng minh thư biên giới chỉ được phép mang theo vàng trang sức đeo trên người và không phải khai báo với cơ quan Hải quan và cũng nghiêm cấm mang vàng miếng, vàng trang sức.


Đối với Cá nhân Việt Nam được phép định cư ở nước ngoài khi xuất cảnh mang theo vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, vàng mỹ nghệ có tổng khối lượng từ 300g (ba trăm gam) trở lên phải khai báo với cơ quan Hải quan và phải nộp thuế theo quy định pháp luật.


Trong trường hợp cá nhân Việt Nam được phép định cư ở nước ngoài mang theo vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, vàng mỹ nghệ có tổng khối lượng từ 01kg (Một kilôgam) trở lên phải có Giấy phép mang vàng khi xuất cảnh do Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cá nhân đó cư trú cấp, đồng thời phải khai báo với cơ quan Hải quan và nộp thuế theo quy định pháp luật.
Thông tư được ban hành sẽ thay thế Quyết định số 1165/2001/QĐ-NHNN ngày 12/9/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc mang vàng của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh.


Thanh Hải