Đây là lý do sao mình không muốn ủng hộ thiên tai, lũ lụt,... qua cái tổ chức MTTQ:


2 Phó Chủ tịch tỉnh bị đề nghị kiểm điểm sai phạm


(Dân trí) - Sau khi có thông tin về các khoản thu chi sai ở UBMTTQ tỉnh, UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang đã vào cuộc tiến hành kiểm tra làm rõ những sai phạm đối với tập thể và cá nhân có liên quan.


Văn bản làm rõ sai phạm và đề nghị kiểm điểm của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đối với tập thể, các cá nhân sai phạm trong vụ thu chi sai tiền ở UBMTTQ tỉnh.Theo kết luận của UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang,
trong 2 năm 2009 và 2010, UBMTTQ tỉnh đã vận động ủng hộ cho đồng bào miền Trung - Tây Nguyên bị ảnh hưởng cơn bão số 9 và miền Trung bị lũ lụt số tiền hơn 2,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ quan này chỉ chuyển về TWMTTQ VN 500 triệu đồng, còn lại chi vào các khoản khác trên 1,454 tỷ đồng.UBMTTQ tỉnh cũng xin 200 triệu đồng từ ngân sách tỉnh để ủng hộ là không đúng chủ trương; Việc ghi chép sổ theo dõi tiền tại kho bạc không đầy đủ, nộp tiền ủng hộ vào tài khoản tiền gửi còn chậm, chưa công khai chi tiết các khoản thu, chi, huy động đóng góp là không đúng theo quy định; Duyệt chi tạm ứng sai nguồn tổng cộng 317,6 triệu đồng (trong đó, quỹ lụt lụt 257,6 triệu đồng; quỹ người nghèo 60 triệu đồng).UBKT Tỉnh ủy làm rõ ông Nguyễn Văn Sút - Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh đã thiếu kiểm tra, chưa chỉ đạo chặt chẽ việc thu, nộp, thanh quyết toán các nguồn quỹ hỗ trợ; duyệt chi tạm ứng sai số tiền hơn 200 triệu đồng từ quỹ lũ lụt.Còn bà Nguyễn Hồng Tươi - Chánh Văn phòng UBMTTQ tỉnh - đã không trung thực trong báo cáo đề xuất với lãnh đạo, đơn vị, chiếm dụng số tiền trên 182 triệu đồng của đơn vị vào việc riêng; Không thanh toán kịp thời các nợ vay ngân hàng, các khoản nợ vay bên ngoài làm ảnh hưởng uy tín đơn vị.Liên quan đến việc thu chi từ các nguồn vận động này, theo UBKT tỉnh, ông Đặng Công Huẩn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã duyệt chấp thuận cho phép trích tổng cộng 434 triệu đồng từ nguồn ủng hộ đồng bào bị lũ lụt để chi quà Tết năm 2011 cho người nghèo 400 triệu đồng, thăm hỏi đối tác ở TPHCM 24 triệu đồng, chi tổng kết 10 triệu đồng là sai mục đích vận động.Ông Lâm Hoàng Sa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã duyệt cấp 200 triệu đồng từ quỹ phòng chống lũ lụt thuộc ngân sách cho UBMTTQ Việt Nam đưa vào quỹ vận động là không đúng chủ trương. Duyệt chấp thuận trích 324 triệu đồng từ nguồn vận động ủng hộ lũ lụt để chi tiền Tết cho người nghèo và thăm đối tác là sai mục đích.Ngoài ra, ông Nguyễn Đức Chín - Phó Giám đốc Sở Tài chính - đã tham mưu cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh trích tiền từ nguồn ủng hộ đồng bào bị lũ lụt để chi tiền Tết cho người nghèo, thăm đối tác và hội nghị tổng kết - khen thưởng là sai mục đích.Sau khi làm rõ các sai phạm của tập thể và cá nhân, UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phối hợp với các cấp có thẩm quyền thu hồi số tiền chi tạm ứng 1,454 tỷ đồng nộp vào kho bạc Nhà nước; kiểm điểm Thường trực UBMTTQ tỉnh trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện các cuộc vận động và công tác quản lý thu chi tiền quỹ.Đề nghị kiểm điểm các ông Trịnh Văn Sút - Bí thư chi bộ, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; ông Trần Mười Lớn - Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh kiêm Phó Trưởng Ban vận động - đã để sai sót trong việc thu chi quỹ ủng hộ.Kiểm điểm và có hình thức kỷ luật nghiêm đối với bà Nguyễn Hồng Tươi - Chánh VP UBMTTQ tỉnh trong các sai phạm, bà Tươi phải có trách nhiệm hoàn trả lại số tiền gần 124 triệu đồng.Ngoài ra, cũng kiểm điểm các cá nhân khác trong UBMTTQ tỉnh như Nguyễn Thị Tuyết Phượng, Nguyễn Thị Kim Quyên (kế toán), Trần Kim Luyến (thủ quỹ) đã thu chi, lập sổ sách kế toán, chi tạm ứng, lập chứng từ thanh toán sai quy định.Đối với các công Đặng Công Huẩn, Lâm Hoàng Sa cùng là Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cũng bị đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo kiểm điểm sai phạm. Đề nghị Đảng ủy Sở Tài chính có hình thức kiểm điểm ông Nguyễn Đức Chín - Phó Giám đốc Sở.UBKT Tỉnh ủy yêu cầu cá tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện trong thời gian 30 này từ ngày có quyết định.Huỳnh Hải


Link: http://dantri.com.vn/c728/s728-480574/2-pho-chu-tich-tinh-bi-de-nghi-kiem-diem-sai-pham.htm