2 ngày đầu tuần, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ra thị trường mở 17.000 tỷ đồng và hút về 4.000 tỷ đồng.


Hôm nay (18/10), theo dữ liệu của Reuters và tính toán của NDHMoney, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ra thị trường mở 7.000 tỷ đồng và hút về 1.000 tỷ đồng, đưa mức bơm ròng vốn đạt 6.000 tỷ đồng.


Như vậy, trong 2 ngày đầu tuần, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ra thị trường mở 17.000 tỷ đồng và hút về 4.000 tỷ đồng, đưa mức bơm ròng lên tới 13.000 tỷ đồng.


Đây được xem là hai ngày bơm ròng vốn mạnh nhất trong nhiều tháng qua nhằm hỗ trợ thanh khoản cho những ngân hàng yếu.


Còn xét từ ngày 10/10 - thời điểm lãi suất tái cấp vốn tăng lên 15%/năm và lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng lên 16%/năm - đến ngày 18/10, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng tới 29.000 tỷ đồng.


Sáng nay, trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất qua đêm có ngân hàng chào ở mức 18%/năm, 1 tuần là 20%/năm và lãi suất kỳ hạn 1 tháng từ 22-23%/năm.


Mức lãi suất trên chưa phản ánh hết những giao dịch/thỏa thuận thực tế, bởi có những ngân hàng đến kỳ trả vốn nhưng vì lý do nào đó muốn vay tiếp hoặc khất nợ nên có thể phải chịu lãi suất thỏa thuận/phạt ở mức hai bên có thể chấp nhận được.


Nguồn NDHMoney