1. Do bạn xấu 8-}


Đọc các còm trong đây để tham khảo http://www.webtretho.com/forum/f26/4-dac-diem-cua-nang-tat-ca-dan-ong-deu-muon-1485737/