Ngoài việc đánh giá về giá trị một loại tiền tệ theo hoạt động của chúng thì vẻ đẹp về hình ảnh, màu sắc và ý tưởng là những cách giúp phân biệt những đồng ngoại tệ đó.


Đôla Úc.Manat Azerbaijan.Taka Bangladesh.Đôla Bermuda.Đôla Liberia.Đôla Brunei.Manat Turkmenistan.Lev Bulgaria.Đôla Canada.Đồng tugrik Mông Cổ.http://soha.vn/kinh-doanh/10-dong-ngoai-te-tuyet-dep-cua-the-gioi-20141212002230882.htm