Không phải tớ nói nhé. Thứ trưởng Bộ Y tế đã nhận định. Các mẹ đọc để biết thêm thông tin và loại kết quả XN nào thì đáng tin cậy nhé.'http://vnexpress.net/GL/Doi-song/2008/10/3BA07038/