Tất-tần-tật những "bật mí" xung quanh việc buôn bán bộ phận cơ thể người...


http://kenh14.vn/c114/20120425045948590/dinh-gia-bo-phan-co-the-nguoi-va-su-that-dang-so.chn