Hôm trước em nghe mấy chị cùng phòng mua cho bé một cái cũi thấy trong nhà chuẩn bị có một thành viên mới mà vui hăn lên. Nhất là ông bà nôi cháu . Bấy giờ em muốn mua cho cháu một số đồ dùng chăm sóc cho cháu mà nhiều đồ quá chẳng biết mua cái gi !