Mình đang bắt đầu tập cho con ăn dặm. Mẹ nào biết đc bán xoong quấy bột đun được bếp từ thì chỉ cho mình với. Hôm qua bà ngoại lọ mọ ra Hàng Khoai người bán đưa cho một cái bảo dùng được mà về thì bếp không nhận, nên lại phải mang đi trả, hichic. Thanks các mẹ!!