Năm ngoái đã có lần mình thấy ai đó nói là biết chỗ bán bút máy viết chữ đẹp cho bọn trẻ mà bây giờ tìm mãi chẳng thấy ở topic nào. Bác nào biết đỉa chỉ bán bút hoặc mua giúp hộ được thì ới mẹ cháu cái.


Cám ơn các bác nhiều.