Các mẹ tư vấn dùm em với, quả là nhà em có 2 cháu, 1 cháu được 6 tháng và 1 cháu được 3 tuổi, vừa qua trên báo chí nói về vấn đề nhang/hương độc, em quả thật lo lắng quá. Các mẹ đang xài sản phẩm nào vậy, giới thiệu em xài với, thằng bé con e nó không tốt về vấn đề khí quản mà bà cháu thì thắp nhang thương xuyên và rất nhiều nên e lo lắng quá. Cảm ơn các mẹ.