Rau bina có nhiều chất sắt không các mẹ? Người nói có người nói không em ko biết sao luôn! Bé nhà em vào tuổi ăn dặm rồi nên em tìm hiểu thêm thông tin bổ sung chất sắt cho bé