Các mẹ ơi, bé nhà em hơn 6 tháng rồi mà mỗi lần đút bột là khóc khản cả cổ. Làm thế nào để cho bé ăn bột mà không khóc đây ạ?