Dạo gần đây đọc các bài viết về ăn dặm thì em được biết thức ăn của trẻ dưới 1 tuổi không nên nêm muối. Nhưng em lại lo là cháu bị thiếu iot.Vậy là phải bổ sung bằng những con đường khác?