Mình thấy mọi người nói củ dền có nhiều chất sắt, vậy có nên nấu củ dền cho bé ăn trong thời kỳ ăn dặm không, nếu được thì lượng bao nhiêu trong một tuần. Cảm ơn BTC.