Các chị ơi, tết này Chíp được 18 tháng rồi, em muốn cho con ăn thế nào gọn nhẹ mà vẫn đủ chất (phương châm chơi là chính mà), các chị bày cách cho em với nhé