Cu Ti nhà mình rất còi . mình sinh cháu lúc thai mới được 32 tuần . cháu sinh ra mới được 1.8kg . lúc đó , mình nghĩ ko biết phải nuôi con như thế nào đây ? Cháu sinh ra phải ở viên mất gần một tháng . tháng đầu ở viện cháu chỉ lên dược 3 lạng . sau đó các tháng tiếp theo cháu phát triển bình thường , hàng tháng lên đc từ 1.2kg đến 1.5kg . đến lúc cháu được 6 tháng cháu đã đc gần 8kg . sau đó cháu mọc răng và minh bị mất sữa . từ lúc đó đến bây giờ cháu đã được hơn 16 tháng mà cân nặng thi chẳng tăng tí nào . mọi người có cách nào giúp mình với !