Giúp em đi các mẹ , em thấy bé ăn tiêu hóa tốt nhưng về chiều cao vẫn còn chút thắc mắc. Giúp em đi mà các mẹ