Trước bé ăn cũng ổn nhưng sau đợt ốm bị mẹ dã cho 1 tuần kháng sinh thì bé ăn ít hẳn có khi còn chả chịu ăn