Có mẹ nào có kinh nghiệm tập cho con ăn rau, truyền lại cho em với!!!!