Bim Bim và em họ khệ nệ mang chậu hoa ra mộ bà ngoại


Bim phụ ông ngoại quét dọn mộ bà ngoại


Bim thắp nhang cho bà ngoại


Sáng 24 âm lịch,tết Nhâm Thìn,cả nhà mình ra tảo mộ bà ngoại. Bim Bim cũng siêng năng giúp quét dọn ,trồng hoa.Cây có cội,nước có nguồn.Mẹ vui vì con mẹ lúc nào cũng nói thương bà ngoại dù bây giờ con chỉ được nhìn bà ngoại qua di ảnh.


ID: dangphuonglam79