Mình mới xem quảng cáo về sữa IZZI ngon trên TV thấy hay hay. Đã có chị em nào cho bé uống thử sữa này chưa nhỉ?