Con mình 5 tuổi rồi, qua năm sau là bắt đầu vào học lớp 1. Mình muốn cho con đi học thêm anh văn để năm sau bé thi vô trường chuyên. Nhưng thấy con học thêm toán với học chữ đã mệt lắm rồi, giờ được nghỉ hè lại bắt đi học thêm nữa thì cũng thương lắm, mà không học thì lại thua bạn bè. Học nhiều thấy con mệt mỏi mà tội con quá, chẳng biết thế nào. :(