Haidilao Phạm Ngọc Thạch mở tới 3-4h sáng nha mọi người. 1h30 họ sẽ cắt order, còn mình cứ ngồi lai rai tới sáng sớm xem bà con đi tập thể dục.

Sau 10h tối free bia và nước hoa quả : Budweiser, Tiger, Tsingtao ....

Mời mọi người:

Loading interface...
Loading interface...
Loading interface...