Hi mọi người,


Theo như tiêu đề thì thỉnh thoảng, muốn ăn nhưng không biết ăn gì, em thường làm mấy cách sau:


- Rủ đứa bạn nào đó đi cùng, và bảo nó dắt đi cái quán ruột của nó.


- Cứ chạy ra đường, khi nào tìm được quán nào đó hay ho thì tấp vô, còn có hay ho như mình tưởng hay không thì còn hên xui. :3


- Đi theo đại một anh trai nào đó, nhất là đi ăn trưa, ảnh vào quán nào thì em vào quán đó. Cơ mà trai đẹp không có nghĩa là ăn ngon,...


- Ghé cái quán gần nhất, dù nó là sự lựa chọn cuối cùng.


Còn mọi người thì sao?