Quán bán sứa đỏ của bà Nguyễn Thị Lập đã tồn tại hơn 70 năm tại phố cổ Hà Nội, thu hút hàng trăm khách đến thưởng thức mỗi ngày.

Nguồn: Việt Nam Diệu Kỳ

hình ảnh