Ai đã từng điều trị tại đây , cho em hỏi giá một lần chiếu là bao nhiêu ạ , Em cảm ơn