mình đến khám tại phòng khám này vài lần rồi, bác sĩ lạm dụng việc siêu âm lắm, cứ 2 , 3 tuần lại hẹn đến khám lại, như kiểu vòi tiền ấy. giờ mình chỉ siêu âm theo khuyến cáo thôi, vd tháng 12, 22, 32, 34, 36