Chào mọi người 


 mình có người nhà bị lạc nội mạc tử cung u xơ tử cung sưng to ở bụng dưới đã uống khá nhiều loại thuốc mà không có tiến triển có ai từng bị như ng nhà mình không chia sẻ cho mình chút kinh nghiệm hoặc các bài thuốc địa chỉ khám bênh tốt với ạ