bố tôi năm nay gàn 70t ông bi tai biến,bg sức khỏe,tay chân hoạt động rất kém tôi muốn tìm nơi phục hồi chức năng nào có uy tín để phục hồi cho ông dc đi lại và sinh hoạt tốt hơn