mình có người thân bị u não, phẫu thuật được 20 ngày nay. Nhưng nghe nói có thể tái u. mình lo lắng vô cùng. :((:((:((


Mình tìm hiểu trên mạng vô tình thấy trang "lương y Nguyễn Hữu Toàn" có nhiều bài hồi đáp rằng: dùng thuốc mà teo khối u não, thậm chí hết u não luôn,.... song song đó mình tìm hiểu khoa học hiện nay chưa có thuốc đặc trị u não, chỉ có phẫu thuật, xạ trị, vô hóa chất thôi. Mình hoang mang nhưng cũng hi vọng lắm.


Mình ở tận miền nam, có anh/chị, cô/chú, bạn bè nào ở Hải Phòng trả lời giúp mình với (có thể gởi tin nhắn riêng cho mình). mình vô cùng cám ơn!