Hiện không biết các mẹ có biết chỗ nào trị sùi hiệu quả  không ạ? hải phòng, hà nội, e đang rối lắm mà không Hỏi được ai.